Confidențialitatea datelor

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu

transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim

exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea

comenzii) și pentru informări comerciale referitoare la promoții.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și

libera circulație a acestor date, modificată și completată si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,

Popescu Cornelia IF are obligația de a administra în condiții de

siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe

care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra

comenzile efectuate de dumneavoastră. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE Confidențialitatea informațiilor personale ale clienților Popescu

Cornelia IF este unul dintre aspectele pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate. Popescu Cornelia IF colectează informații prin

intermediul site-ului web www.cursmakeup.ro, în conformitate cu

legislația română care face referire la aceste aspecte.

Site-ul plaseaza un “cookie” pe calculatorul vizitatorului, ce este

utilizat pentru colectarea de informații statistice cu privire la

utilizarea siteului nostru si la autentificarea automată a clientului. Colectarea datelor se face prin: • Formularul de înregistrare client • Formularul de comandă • Formularul de contact • Formularul de recenzii produse • Formularul de abonare newsletter Datele cu caracter personal colectate prin intermediul siteului sunt folosite pentru: • Facilitarea comunicării directe și indirecte cu clienții • Facturarea produselor/ serviciilor comandate de către dumneavoastră • Livrarea produselor

Informarea utilizatorilor cu privire la disponibilitatea de stoc a

unuia sau mai multor produse

• Informarea utilizatorilor asupra diferitelor oferte/ promoții disponibile

• Informării utilizatorilor privind situația contului de pe

www.cursmakeup.ro,

evoluția și starea comenzilor, precum și în evaluarea produselor și serviciilor oferite.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și

libera circulație a acestor date, modificată si completată, Popescu

Cornelia IF își asumă obligația de a administra în condiții de

siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii siteului nostru. Compania noastră se angajează să nu transmită datele colectate către terți, cu excepțiile

situațiilor expres prevăzute de legislația statului Român în vigoare. Astfel, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi

furnizate Parchetului, Poliției, Instanțelor judecătorești sau altor

organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor

legale și ca urmare a unor cereri expres formulate . Orice utilizator

care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul

www.cursmakeup.ro poate opta pentru ștergerea acestora din baza

noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa popescu.crs@gmail.com. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă,

în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la

sediul Popescu Cornelia IF. În cazul în care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înțelegere, litigiul va fi soluționat de către

Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a

Municipiului Bucuresti sau de către instanțele de judecată

competente din Municipiul Bucuresti. Pentru informare – suport sau sesizări și reclamații ne puteți contacta la adresa popescu.crs@gmail.com. Toate comunicările în scris vor fi făcute pe adresa: Popescu Cornelia IF, Loc. Bucuresti, Jud Bucuresti, str. Edgar Quinet nr 7, telefon 0720257110