535189150900387
 

Politica confidentialitate

Confidențialitatea datelor
Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale referitoare la promoții. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Popescu Cornelia IF are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Confidențialitatea informațiilor personale ale clienților Popescu Cornelia IF este unul dintre aspectele pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate. Popescu Cornelia IF colectează informații prin intermediul site-ului web www.cursmakeup.ro, în conformitate cu legislația română care face referire la aceste aspecte. Site-ul plaseaza un “cookie” pe calculatorul vizitatorului, ce este utilizat pentru colectarea de informații statistice cu privire la utilizarea siteului nostru si la autentificarea automată a clientului. Colectarea datelor se face prin:
• Formularul de înregistrare client
• Formularul de comandă
• Formularul de contact
• Formularul de recenzii produse
• Formularul de abonare newsletter
Datele cu caracter personal colectate prin intermediul siteului sunt folosite pentru:
• Facilitarea comunicării directe și indirecte cu clienții
• Facturarea produselor/ serviciilor comandate de către dumneavoastră
• Livrarea produselor
• Informarea utilizatorilor cu privire la disponibilitatea de stoc a unuia sau mai multor produse
• Informarea utilizatorilor asupra diferitelor oferte/ promoții disponibile
• Informării utilizatorilor privind situația contului de pe www.cursmakeup.ro, evoluția și starea comenzilor, precum și în evaluarea produselor și serviciilor oferite.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, Popescu Cornelia IF își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii siteului nostru. Compania noastră se angajează să nu transmită datele colectate către terți, cu excepțiile situațiilor expres prevăzute de legislația statului Român în vigoare.
Astfel, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Poliției, Instanțelor judecătorești sau altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Orice utilizator care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul www.cursmakeup.ro poate opta pentru ștergerea acestora din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa popescu.crs@gmail.com.
În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Popescu Cornelia IF. În cazul în care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înțelegere, litigiul va fi soluționat de către Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului Bucuresti sau de către instanțele de judecată competente din Municipiul Bucuresti.
Pentru informare – suport sau sesizări și reclamații ne puteți contacta la adresa popescu.crs@gmail.com. Toate comunicările în scris vor fi făcute pe adresa: Popescu Cornelia IF, Loc. Bucuresti, Jud Bucuresti, str. Edgar Quinet nr 7, telefon 0720257110